Logo RV Naarden
 

Stichting Steun RV Naarden (SSRVN) is op initiatief van het bestuur van Roeivereniging Naarden in het leven geroepen. De stichting is een onafhankelijk ‘vehikel’ voor de roeivereniging om gelden aan te trekken en om zaken te ondersteunen die buiten de gebruikelijke begroting vallen. Zaken waar we als vereniging blij van worden, iets waar veel leden plezier en profijt van kan hebben. Iets wat anders niet mogelijk was. Maar kan dat op dit moment dan zomaar? Nee want de Stichting beschikt nog niet over geld. Dat moet nog komen..

logo-stichting-steun-rvnaarden

Doel van de stichting

Officieel is het doel van deze stichting het in materiële en immateriële zin bijstaan van de Roeivereniging Naarden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 
img-1978

Voorwaarden en criteria voor een uitkering van de Stichting

Je hebt heen goed idee en je zoekt financiële steun bij de Stichting. Hieronder een aantal criteria waaraan je aanvraag aan dient te voldoen.

 1. Substantieel deel van leden moeten profijt hebben van de uitkering
 2. Niet wederkerig/repetitief
 3. Zichtbaar
 4. Identificeerbaar voor leden
 5. De uitkering moet leiden tot een positieve stimulans voor de vereniging
 6. Roeisport bevorderend

 En verder....

 • Een aanvraag moet worden ondersteund door meerdere personen
 • Een aanvraag moet schriftelijk onderbouwd zijn en voorzien van gespecificeerde begroting
 • De aanvrager(s) kan/kunnen worden uitgenodigd voor mondelinge toelichting
 • Eventuele kosten (offertes) moeten bij meerdere partijen worden opgevraagd

Geldbronnen

Stichting SRVN kent een drietal geldbronnen.

 • Je kunt een eenmalige schenking cq donatie doen. Omdat je al langer iets wilt doen voor de vereniging, maar vindt het niet nodig om geld te schenken aan een specifiek doel en laat de keuze over aan de stichting.
 • Het kan ook belastingtechnisch interessant zijn om een toezegging te doen voor meerdere jaren. 
 • Tenslotte kun je ook besluiten om de Stichting geld na te laten bij overlijden (legaat). Dit omdat je altijd met veel plezier hebt geroeid bij onze vereniging. 

 

 

Vrijwillig en vertrouwelijk

Een keer per jaar zullen we je wel wijzen op het bestaan van de stichting. Maar laten we duidelijk zijn: het ondersteunen van de Stichting Steun RV Naarden is volstrekt vrijwillig.  Eventuele donaties worden altijd vertrouwelijk en anoniem behandeld. Heb je vragen dan kun je altijd ook (vertrouwelijk) contact opnemen met de voorzitter van de Stichting.

 
testament
 
 

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Hugo Kolff
 • Klaartje Snieders
 • Reinder van Duinen

 

Contact

Het mailadres van de stichting is: gnithcits.[antispam].@roeinaarden.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd de bestuursleden bellen of aanspreken op de vereniging

Oprichtingsakte

Download hier de oprichtingsakte.

Rekening

Het bankrekeningnummer van Stichting Steun RV Naarden is:
NL 70 RABO 0340 5203 02

RV Naarden

Thierensweg 1

1411 EW Naarden

t: +31 (0)35 6940 452

Social Media

Facebook

Webcam

YouTube