Logo RV Naarden

Contributie

 

De jaarlijkse contributie wordt door middel van een automatische incasso geïncasseerd. Indien twee of meer leden van één gezin lid zijn, wordt een korting op de gezamenlijke totale contributies verleend van 10% (niet op de KNRB-bijdrage). Bij beëindiging van het lidmaatschap per 30 juni, dan wel toetreding als lid na 1 juli, is vijftig procent van de jaarlijkse contributie verschuldigd. De KNRB-bijdrage kan niet gehalveerd worden. Opzeggingen, per 30 juni of 31 december, dienen plaats te vinden vóór 1 juni respectievelijk vóór 1 december bij de ledenadministratie.

Contributie 2018

senioren junioren jeugdleden buitenleden sociëteitsleden
Contributie   235 200 141 165 59
KNRB-bijdrage   37   21   21   37   0
Bouwbijdrage   25   25   25   25  25
Te betalen 297 246 187 227  84
Entreegeld   50   25   25
 

RV Naarden

Thierensweg 1

1411 EW Naarden

t: +31 (0)35 6940 452

Social Media

Facebook

Webcam

YouTube