Logo RV Naarden

Belangrijke update vaartverbinding

Geplaatst op 26-09-2019  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: redactie

Gisteren hebben alle belanghebbenden een brief ontvangen over de ontwikkelingen m.b.t. de vaart. De plannen worden grondig aangepast zoals je hier kunt lezen en op de website van de gemeente. Ook verschillende media berichten er al over.

Kern van de zaak is dat de partijen, na een evaluatie deze zomer, besloten om van de vaarverbinding Skiff vaarttussen de trekvaart en het Gooimeer vaarverbinding te schrappen. Uit de brief:

Voor de zomer werd duidelijk dat de vaarverbinding meer zal kosten dan gedacht. Dit komt door gestegen marktprijzen, de onvoorziene noodzaak de nieuwe sluis en brug in de IJsselmeerweg apart aan te leggen en de onvoorziene kosten van een damwand bij Jachthaven Naarden. Ook ontbreekt voor dit project politiek draagvlak in de gemeenteraad. Daarom hebben de partijen, na een evaluatie deze zomer, besloten om deze vaarverbinding te schrappen. Dit heeft ook gevolgen voor de rest van het programma.

Gematigd groeimodel
De gezamenlijke overheden zien nog steeds kansen voor waterrecreatie op de trekvaart. Goede recreatieve voorzieningen leveren plezier op voor recreanten en komen ook ten goede aan de belevingswaarde van het landschap (zowel vanaf het water als vanaf de wal) en aan economische bedrijvigheid. Mocht in de toekomst blijken dat er hierdoor behoefte is aan een nieuwe vaarverbinding, in welke vorm dan ook, dan wordt gekeken welke mogelijkheden er dan zijn. Dat zal wel op lange termijn zijn. Er wordt daarom nu ingezet op een gematigder groeimodel, waarbij eerst wordt geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de huidige Naardertrekvaart.

Budget van 2 miljoen
Het project ‘optimalisatie trekvaart’, waarvoor insteekhaventjes langs de vaart zouden worden gemaakt, wordt geschrapt. Er is minder aanleiding om de vaart hier breder te maken. De partijen gaan wel de verrommeling aanpakken, door het maken van enkele aanlegplekken, het verplaatsen van bootjes de havenkom en waar nodig handhaving. Als het budget van 2 miljoen euro het toelaat, worden ook nog enkele kleine maatregelen langs de trekvaart genomen.

Vaartcommissie
N.a.v. dit schrijven maakt onze vaartcommissie een afspraak met de wethouder om te bespreken wat de eventuele gevolgen zijn voor onze vereniging en hoe dat zich verhoudt tot de afspraken die we hebben gemaakt.

Zoals altijd gelieve zelf geen actie te ondernemen. Matthieu Niehe en David Gribnau vertegenwoordigen RV Naarden op dit dossier

De complete reactie is hier te lezen.


RV Naarden

Thierensweg 1

1411 EW Naarden

t: +31 (0)35 6940 452

Social Media

Facebook

Webcam

YouTube