Logo RV Naarden

Contributie 2024

Geplaatst op 08-02-2024  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Bestuur

Binnenkort gaan de (contributie)facturen weer de deur uit voor een hopelijk mooi, gezellig en sportief jaar vol plezier op en rond onze vereniging. De betreffende bedragen treft u hieronder gespecificeerd aan.
Leden van één gezin lid wordt een korting op de gezamenlijke totale contributies verleend van 10% (niet op de KNRB-bijdrage). Bij beëindiging van het lidmaatschap per 30 juni, dan wel toetreding als lid na 1 juli, is vijftig procent van de jaarlijkse contributie verschuldigd. De KNRB-bijdrage kan niet gehalveerd worden. Opzeggingen, per 30 juni of 31 december, dienen plaats te vinden vóór 1 juni respectievelijk vóór 1 december bij de ledenadministratie.

overzicht-contributie-2024-fin


RV Naarden

Thierensweg 1

1411 EW Naarden

t: +31 (0)35 6940 452

Social Media

Facebook

Webcam

YouTube