Logo RV Naarden

Over de vaart…..

Geplaatst op 11-04-2021  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Bestuur

Zo af en toe attenderen leden de vaartcommissie en het bestuur op het feit dat er weer discussie is m.b.t. het ‘ontwikkelen’ van de vaart. Voor alle duidelijkheid: in het laatste overleg van de stakeholders betrokken bij het project “Naarden buiten de Vesting” is volmondig toegegeven dat de doorvaart niet meer aan de orde is. Maar nog wel de Havenkom en de renovatie van de Naarder trekvaart. img-1257

Zoals we allemaal weten wordt de Naardertrekvaart - althans voor wat betreft het eerste gedeelte - nogal ontsierd door een bonte verzameling van bootjes langs de wallekant van de groenstrook aan de wijk Keverdijk. De meeste bootjes wekken de indruk afgedankt te zijn en hun laatste rustplaats te hebben gevonden, maar volgens vertegenwoordigers van deze wijk is dit allerminst het geval. Ze worden wel degelijk opgeknapt en gebruikt om mee te varen. En ja, er liggen wat (half)gezonken exemplaren tussen, maar die worden toch door het waterschap na enige aanmaningen verwijderd! Pikant detail is dat men zich realiseert dat het gevoerde gedoogbeleid in de afgelopen jaren het aantal bootjes van niet Naardense inwoners flink heeft doen toe nemen.

De vraag hoe om te gaan met deze bootjes, hoeveel er mogen liggen en met name ook hoe ze een ligplaats krijgen is nu omgedoopt tot een studie die de naam heeft gekregen: “Renovatie Naardertrekvaart”. De meningen hierover lopen – hoe kan het anders – nogal uiteen. Het maximale aantal te creëren ligplaatsen varieert van 40 – 100. Het gebruik van de oever – als insteekhaventjes – heeft voor- en tegenstanders, het heffen van ligplaatsgelden evenzeer. De vraag of er in concurrentie wordt getreden met de jachthaven Naarden blijft onbeantwoord. Voor ons is belangrijk dat de minimale breedte van de vaart 15 meter blijft. En dat is als een harde voorwaarde erkent.

Havenkom
De Havenkom is een apart project. Er wordt er op de burelen van het gemeentehuis veel over nagedacht. Moet de kom worden vergroot door afgraving? Is dit financieel rond te breien? En is het vervuilde slib verantwoord af te voeren. Moeten er meer voorzieningen komen dan alleen steigers? Hoeveel bootjes mogen er maximaal komen te liggen, krijgen de waterscouts en de rondvaartboten een preferente plaats? Komt er een inrichting voor het gebruik van kleine elektrische bootjes?

Er liggen wat schetsen, maar veel meer dan dit is er nog niet. Voor ons is belangrijk te weten dat alle plannen uitgaan van echt kleine bootjes. Als roeiers weten we dat het passeren van de brug naar de Havenkom slechts liggend is te doen. En als wordt gesteld dat deze brug op de Amsterdamsestraatweg niet wordt gezien als een echt beweegbare brug, dan kan alleen sprake zijn van echt kleine bootjes op vaart en in de vesting. En daar valt mee te leven!

Budget van 2 miljoen
De Provincie heeft de 26 miljoen euro van destijds niet meer beschikbaar gesteld voor dit project. B&W van de Gemeente Gooise Meren is van mening dat de huidige aangepaste plannen een investering van twee miljoen euro rechtvaardigen. Maar daar heeft de raad nog niet mee ingestemd. Twee miljoen klinkt als veel geld maar het moet in de praktijk nog blijken of dat voldoende is.

Namens de Vaartcommissie, Matthieu Niehe


RV Naarden

Thierensweg 1

1411 EW Naarden

t: +31 (0)35 6940 452

Social Media

Facebook

Webcam

YouTube