Logo RV Naarden

Speciale Corona Update voor veteranen

Geplaatst op 05-05-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bestuur

De afgelopen weken ontvingen wij als bestuur verschillende verzoeken van met name wat oudere leden die zo graag weer samen zouden willen roeien, zeker nu een groot aantal van hen gevaccineerd is. Ook zijn er leden die gehoord of gezien hebben dat er bij andere roeiverenigingen in het land, andere en in sommige gevallen zelfs soepelere protocollen gehanteerd worden. Als roeivereniging staan we midden in de maatschappij maar volgen we ook de corona
regels die de maatschappij aan ons stelt.

De covid-19 maatregelen die RV Naarden hanteert zijn gestoeld op landelijke sportprotocollen (van de KNRB en NOC/NSF). Deze worden ook min of meer automatisch erkent door de gemeente Gooise Meren (en indirect door) veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dit omdat het landelijke vertalingen zijn van het corona beleid.

Het bestuur van RV Naarden heeft de afgelopen weken meerdere malen contact gehad met de gemeente Gooise Meren en de veiligheidsregio met vragen over een verruiming van de roeimogelijkheden met name voor onze oudere roeiers. Dit is ook iets wat de KNRB stimuleert en waar wij dus ook graag gevolg aan geven. Maar elke wijziging die afwijkt van de landelijke regel moet specifiek worden goedgekeurd anders kunnen we niet het water op.

We hebben bijvoorbeeld gevraagd of we ‘bubbels’ mochten maken van gevaccineerde leden zodat die op een rustig moment (bijv. de dinsdag- of donderdagmorgen) weer samen zouden kunnen roeien. Ook hebben we gevraagd of we bijv. met 3 roeiers en een stuur (de slagplek blijft in dat geval leeg) in een C4+ of 4x+ of met twee roeiers in een 2x of C2 het water op zouden mogen. Daarbij hebben we als voorbeeld het roeiprotocol van de Baarnse Watersport Vereniging de Eem meegestuurd, waar dit wel is toegestaan. Helaas hebben deze acties tot nog toe niets opgeleverd.

Onze veiligheidsregio houdt vast aan landelijke protocol
In de huidige landelijke coronamaatregelen wordt op dit moment geen uitzondering gemaakt voor mensen die al gevaccineerd zijn en daar kan en wil de gemeente Gooise Meren/Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek niet van afwijken. Darnaast houden zij vast aan het sporten op 1,5 meter afstand iets dat zonder grondige aanpassingen in een boot niet mogelijk is. Ook wat betreft de bezetting per boot houdt onze gemeente zich aan de richtlijnen van de eigen veiligheidsregio. Wat er in andere veiligheidsregio’s besloten wordt, is helaas niet van invloed op het beleid hier.

Er wordt vanuit de KNRB in samenwerking met de NOC/NSF al maanden gelobbyd voor een verruiming van de maatregelen rondom sporten in het algemeen. Inmiddels is er een versoepeling voor sporters tot 27 jaar en een kleine versoepeling voor oudere sporters die nu met z’n vieren op anderhalve meter buiten actief kunnen zijn. Voor de roeisport betekent dit echter dat er alleen met 2 roeiers en een stuur in een C4+ of 4x+ geroeid kan worden.

Dat is frustrerend. Zeker als je hele ploeg gevaccineerd is. Helaas is het op dit moment niet anders. De volgende persconferentie, nu voorzien op dinsdag 11 mei, biedt wellicht wat meer mogelijkheden.

Geven volgende stappen verruiming?
In “stap 2” van het door de overheid gepubliceerde openingsplan wordt gesproken van een versoepeling van de buitensportmaatregelen (“stap 1” is op 28 april ingegaan). Helaas weet niemand bij de gemeente, de veiligheidsregio of de KNRB op dit moment wat die verruiming van de buitensportmogelijkheden precies inhoudt. Ook in de stappen 3 (evt. vanaf 26 mei), 4 (evt. vanaf 16 juni) en 5 (evt. vanaf 7 juli) is een verruiming van de binnen- en buitensportmogelijkheden opgenomen.

Tot het zover is, zullen we er met z’n allen het beste van moeten maken. Dat betekent roeien volgens de nu geldende protocollen, koffiedrinken in de vesting na afloop, wandelen om toch met de hele ploeg bij elkaar te kunnen zijn. Het betekent ook dat we een beetje rekening met elkaar moeten houden, dat niet iedereen altijd op zijn of haar favoriete tijd kan roeien omdat er nou eenmaal minder boten beschikbaar zijn. Mochten er zich knelpunten voordoen, omdat een andere ploeg op “jouw” tijd “jouw” boot afschrijft, ga dan vooral met elkaar in gesprek om te kijken hoe je dit onderling het beste kunt oplossen.

 

Ik kijk er enorm naar uit om weer eens ouderwets koffie te drinken in onze soos!

 

Ingrid Schmoutziguer

Veteranenroeien


RV Naarden

Thierensweg 1

1411 EW Naarden

t: +31 (0)35 6940 452

Social Media

Facebook

Webcam

YouTube