Logo RV Naarden

Zonnestroominstallatie op de botenloods geopend

Geplaatst op 24-11-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: redactie

23 bewoners uit Gooise Meren investeren gezamenlijk 67.000 euro om een zonnedak op de botenloods van de Roeivereniging Naarden te realiseren. Woensdag 18 november is de zonnestroominstallatie feestelijk geopend door wethouder Jorrit Eijbersen. Het project Roei Naarden is een samenwerking tussen de Roeivereniging Naarden, Gemeente Gooise Meren en Wattnu, de energiecoöperatie in Gooise Meren.zonnendak

Twee jaar geleden kwam vanuit de eigen leden van Roeivereniging Naarden de vraag of er geen zonnepanelen op het dak van de botenloods zouden kunnen worden geplaatst. Het bestuur van de vereniging is met deze vraag aan de slag gegaan en heeft hierover contact opgenomen met de eigenaar van de botenloods, de Gemeente Gooise Meren. Binnen de Gemeente is het verzoek met enthousiasme ontvangen. David Gribnau, bestuurslid van de roeivereniging: “Wat ik mooi vind aan dit gehele traject is dat we als vereniging, leden en buren participeren in de panelen. Dat was van meet af aan een stille wens. Als vereniging willen we leden maar ook buren positief verbinden. Dat is gelukt en nu gaan we dus samen ook onze eigen stroom opwekken. Zo is het echt ons zonnedak geworden.”

Voor het realiseren van collectieve zonnestroomprojecten heeft de Gemeente Gooise Meren in 2019 een convenant gesloten met Wattnu. Wattnu is een coöperatie voor en door inwoners van Gooise Meren zonder winstoogmerk met als doel om de energietransitie te versnellen. De Gemeente stelt hiervoor daken beschikbaar, Wattnu draagt zorg voor de realisatie en exploitatie van de zonnestroomprojecten. Het project Roei Naarden is het eerste project dat als uitvloeisel van het in 2019 gesloten convenant wordt gerealiseerd.

Wethouder Jorrit Eijbersen: “de energietransitie is een van de grootste opgaven waar we voor staan. In het kader van de Regionale Energie Strategie moeten we tot een forse verhoging van de lokale opwekking van duurzame energie komen. Ik ben enorm blij met dit soort initiatieven van bewoners en wij als gemeente ondersteunen dit van harte.”

De zonnestroominstallatie bestaat uit 224 zonnepanelen die gezamenlijk naar verwachting 60.000 kWh leveren. Bewoners die niet op hun eigen dak zonnepanelen kunnen of mogen leggen kunnen volgens de zogenaamde postcoderoosregeling gezamenlijk investeren in een collectief zonnedak.

Miel Janssen, voorzitter Wattnu: “dit is een mooie bijdrage aan de verduurzaming en levert ook nog eens een aardig rendement van 4-5% op. Er is nog enorm veel onbenut dakoppervlak, daarom hebben we recent een ‘grote daken team’ opgericht. Alle dakeigenaren, ook particulieren, worden opgeroepen om met ons in gesprek te treden om de mogelijkheden te onderzoeken.”

 

Bron: Persbericht Gemeente Gooise Meren en Wattnu


RV Naarden

Thierensweg 1

1411 EW Naarden

t: +31 (0)35 6940 452

Social Media

Facebook

Webcam

YouTube